Συχνές Ερωτήσεις

Επανέκδοση Πιστοποιητικών

  • Για τη διαδικασία επανέκδοσης πιστοποιητικού (π.χ σε περίπτωση απώλειας) μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.
  • Για τη διαδικασία επανέκδοσης πιστοποιητικού στο οποίο απαιτείται κάποια διόρθωση στα στοιχεία σας (π.χ όνομα, επώνυμο, αρχικό ονόματος πατρός) μπορείτε να ακολουθείτε τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ.
  • Για την επικύρωση παλαιότερων πιστοποιητικών, πριν από το Μάιο του 2016, μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ.
  • Για βεβαίωση γνησιότητας πιστοποιητικών, από το Μάιο του 2016 και μετά, επισκεφτείτε την σελίδα Validity.

Αλλαγή Στοιχείων Υποψηφίου

Η οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των υποψηφίων σας πρέπει να γίνει μέχρι και ένα μήνα μετά από την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, και σε κάθε περίπτωση πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών. Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία ενός υποψηφίου σας, αρκεί να στείλετε ένα email, με τα νέα στοιχεία, στο .

Εφόσον αυτό δεν συμβεί μέσα στα χρονικά περιθώρια, τότε για την επανέκδοση πιστοποιητικού θα προβαίνετε στην διαδικασία που προβλέπεται από την Pearson, εδώ.

Κόστος Αναβαθμολόγησης

Το κόστος αναβαθμολόγησης γραπτού από την Pearson σχετικά με τις εξετάσεις του PTE General ανέρχεται στο ύψος των 60€ ανά υποψήφιο.

Πρέπει να συμπληρωθεί απαραιτήτως η παρακάτω φόρμα η οποία μπορεί να αποστέλλεται στο email .

Με την αποστολή της φόρμας θα πρέπει να επισυνάπτεται και το καταθετήριο της καταβολής των 60 € στο λογαριασμό της εταιρείας ο οποίος είναι ο εξής:

Στοιχεία Λογαριασμού

Τράπεζα: Eurobank
ΙΒΑΝ: GR51 0260 2170 0003 7020 1876 595
Όνομα Δικαιούχου: O. Νούλας – Δ. Δερπάνης ΙΚΕ

Παράδειγμα συμπλήρωσης της Φόρμας Αναβαθμολόγησης
Date Country Email address Centre number Candidate  number Unit / level Mark Grade Reason for request
Date you sent the request to Unicert Greece

Your email address

candidate@xxxx.xx

Centre number where the candidate tested (Pearson) Candidate number stated on the ticket

Level:

4122 (B1), 4132 (B2),

4142 (C1),

4152 (C2)

49/100 F: candidate's mark The candidate believes that he wrote better than the score given. (Please also specify if there is a particular score in question)
xx/xx/20xx GREECE candidate@xxxx.xx E.g. 83450 (Athens) 0000 4132 (B2) 49.0 / 100.0 F e.g. Listening and Reading