Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις
LCCI International Qualifications

LCCI Pearson

Τομείς Εξειδίκευσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το syllabus, το κόστος εξετάσεων και τις εξεταστικές περιόδους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες και υλικό επισκεφτείτε τον σύνδεσμο