Φόρμα Εγγραφής

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα του PTE
(Αφορά Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Καθηγητές).
Πρέπει να εισάγετε έναν αριθμό με 5 ψηφία.
Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 2 αριθμούς τηλεφώνου με κενο ανάμεσα τους.
Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 2 αριθμούς τηλεφώνου με κενο ανάμεσα τους.