Η Unicert Studies διοργανώνει Ημερίδα

«ΔΕΠΥ: Τι επιπλέον δυσκολίες προκαλεί στην ξενόγλωσση τάξη;
Τι προσαρμογές πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τα νέα ερευνητικά δεδομένα;»
«Η διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε παιδιά με μαθησιακές διαφορές: Μια ευχάριστη πρόκληση»

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σάββατο 28|09|2019, ώρα 10.00π.μ – 15.00μ.μ.

Συμβολικό κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ.

Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής:

Ακαδημίας 98-100, 10677, Αθήνα, (+30) 2103801129

unicertstudies.gr, info@unicertstudies.gr

Unicert Studies Ημερίδα